Betingelser ved kursustilmelding.

Tilmelding

Tilmeldingen er endelig, når du har modtaget en kvittering pr. mail.

Materialeudgifter.

Medmindre andet er anført, skal kursusmaterialer betales af deltagerne.

Betingelser for tilbagebetaling af kursusgebyr

Tilbagebetaling af kursusgebyret kan ske indtil 14 dage før holdets planlagte start, dog fratrukket et administrationsgebyr på kr. 125,-. Herefter er tilmeldingen bindende, og kursusgebyret kan ikke refunderes.

Følgende berettiger ikke til delvis eller hel tilbagebetaling:

  • ændring af underviser
  • aflysninger pga. undervisers sygdom (kurset vil blive forlænget tilsvarende i sidste ende af forløbet)

I tilfælde af ekstraordinære hændelser, udbrud af en epidemi eller lignende, som påvirker afholdelsen af undervisningsaktiviteter, vil vi så vidt muligt forsøge at gennemføre undervisningen på alternative og/eller supplerende måder. Det kan derfor forekomme, at undervisningen vil fortsætte med holdopdeling eller under lignende alternative former. I tilfælde af at undervisningen udsættes eller sættes i bero, vil den undervisning, du måtte mangle i den gældende periode, så vidt muligt blive tillagt i sidste ende af dit undervisningsforløb. Vi kan ikke love kompensation for ændringer i undervisningen.

 

Øvrige betingelser ved køb
Køb af kurser, foredrag og lignende er ikke omfattet af fortrydelsesretten (jf. forbrugeraftalelovens §18, stk. 2).

Iflg. Folkeoplysningslovens gældende regler er 1 undervisningslektion på 55 minutter, hvoraf 45 minutter er undervisning og 10 min er pause.

 

Ved tilmelding giver du samtykke til, at Græsdal og undervisere må kontakte dig i forbindelse med din deltagelse på kurset eller arrangementet.